Tillidsposter

Gifted Childrens bestyrelse og revisorer

Formand

Grith Tschorn
formand@giftedchildren.dk

Næstformand

Annette Storm

Talsmand og bestyrelsesmedlem

Peter Grubert

Kasserer

Stine Darmer
stine@giftedchildren.dk

Bestyrelsesmedlem

Jon Steffensen

Bestyrelsesmedlem

Bo Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mette Præst Knudsen

1. suppleant

Ellen Bonefeld Bladt

2. suppleant

Anton Charlton Handskemager

Revisor

Birgitte Hansen-Hoeck

Revisorsuppleant

Mikael Lind

Enable Reminder

Check to email all members associated with this project